1

Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Software engineering : modern approaches

Software engineering : modern approaches
  • Sách
  • Braude Eric J., Bernstein Michael E..
    Software engineering : modern approaches / Braude Eric J. / Bernstein Michael E. 2ed.
    Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, .
    xvi, 782 tr, illustrations.; 26 cm.
  • 9780471692089

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS