1

Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Công nghệ chế biến thực phẩm

Công nghệ chế biến thực phẩm
  • Sách
  • Lê Văn Việt Mẫn.
    Công nghệ chế biến thực phẩm / Lê Văn Việt Mẫn 2ed.
    Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia Tp. HCM, 2010.
    1019 tr, 24.
THÔNG TIN XẾP GIÁ
Số đăng ký cá biệt Tình trạng Kho lưu trữ
7862 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
7863 Đang Phục Vụ Kho A
7864 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS