1

Giới thiệu khoa

Giới thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin

Giới thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin (14/11/2013)  

Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ Sài gòn được thành lập theo quyết định số 17A-2001/CĐKN, ngày 02/5/2001.

Chi tiết

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (20/11/2013)  

Bao gồm các giảng viên giỏi mời từ các trường Đại học có thế mạnh về CNTT như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên,…

Chi tiết

Cơ sở vật chất

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN TẠI

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN TẠI (22/11/2013)  

Trung tâm Máy tính thuộc Khoa CNTT gồm 09 phòng máy tính với khoảng 250 máy tính được kết nối mạng và có thể truy cập Internet.

Chi tiết

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (22/11/2013)  

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin nắm vững kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, có kiến thức khoa học cơ bản tương đối hoàn...Chi tiết