1

Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Con mắt nhìn cái đẹp: Mỹ thuật học dùng cho sinh viên mỹ thuật, kiến trúc và design

Con mắt nhìn cái đẹp: Mỹ thuật học dùng cho sinh viên mỹ thuật, kiến trúc và design
  • Sách
  • Nguyễn Quân.
    Con mắt nhìn cái đẹp: Mỹ thuật học dùng cho sinh viên mỹ thuật, kiến trúc và design / Nguyễn Quân 2ed.
    Hà Nội: Mỹ thuật, 2005.
    159 tr, Hình ảnh.; 23.
THÔNG TIN XẾP GIÁ
Số đăng ký cá biệt Tình trạng Kho lưu trữ
11291 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11292 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11293 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11294 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS