1

Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Doanh nghiệp tinh gọn 2 : Bộ công cụ đổi mới dành cho những gã khổng lồ

Doanh nghiệp tinh gọn 2 : Bộ công cụ đổi mới dành cho những gã khổng lồ
  • Sách
  • Owens Trevor, Fernandez Obie, Đinh Quang (dịch).
    Doanh nghiệp tinh gọn 2 : Bộ công cụ đổi mới dành cho những gã khổng lồ / Owens Trevor / Fernandez Obie / Đinh Quang (dịch) ed.
    Hà Nội: Công thương, 2018.
    312 tr, 24 cm.
  • 9786049314490

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS