1

Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Vận hành tinh gọn : Bộ công cụ chiến lược dành cho start-ups

Vận hành tinh gọn : Bộ công cụ chiến lược dành cho start-ups
  • Sách
  • Maurya Ash, Trần Thảo Lam (dịch).
    Vận hành tinh gọn : Bộ công cụ chiến lược dành cho start-ups / Maurya Ash / Trần Thảo Lam (dịch) ed.
    Hà Nội: Công thương, 2018.
    271 tr, Minh họa.; 24 cm.
  • 9786049314353

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS