1

Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Các công cụ quản lý kinh tế

Các công cụ quản lý kinh tế
  • Sách
  • Phan Huy Đường.
    Các công cụ quản lý kinh tế / Phan Huy Đường ed.
    Hà Nội: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, 2017.
    382 tr, 24 cm.
  • 9786046273530

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS