1

Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Định mức dự toán xây dựng công trình 2012: Phần xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình 2012: Phần xây dựng
  • Sách
  • Bộ Xây dựng.
    Định mức dự toán xây dựng công trình 2012: Phần xây dựng / Bộ Xây dựng ed.
    Hà Nội: Lao động, 2011.
    486 tr, Bảng biểu.; 28.
THÔNG TIN XẾP GIÁ
Số đăng ký cá biệt Tình trạng Kho lưu trữ
11299 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11300 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS