1

Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội và hướng dẫn viết luận văn

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội và hướng dẫn viết luận văn
  • Sách
  • Đinh Bá Hùng Anh, Tô Ngọc Hoàng Kim.
    Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội và hướng dẫn viết luận văn / Đinh Bá Hùng Anh / Tô Ngọc Hoàng Kim ed.
    Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2017.
    662 tr, Bảng biểu.; 24 cm.
  • 9786049224416

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS