1

Sau thời gian thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (CEA), Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã được đánh giá đạt 51/61 tiêu chí (đạt tỉ lệ 83,6%).

Khảo Sát

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM  SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017 SAU 1 NĂM_HỆ ĐẠI HỌC

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017 SAU 1 NĂM_HỆ ĐẠI HỌC (23/10/2018)  

Năm 2017, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn có tổng số 914 sinh viên hệ Đại học tốt nghiệp, trong đó có 613 sinh viên phản hồi khảo sát...Chi tiết

Văn Bản Đảm Bảo Chất Lượng

SƠ ĐỒ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG AUN-QA

SƠ ĐỒ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG AUN-QA (05/01/2018)  

Sơ đồ đảm bảo chất lượng bên trong AUN-QA

Chi tiết

VIDEO CLIPS