1

Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu: 550 tình huống giải đáp những vướng mắc về quản lý dự án, chi phí xây dựng, giám định chất lượng công trình & thanh quyết toán vốn trong đầu tư xây dựng 2012

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu: 550 tình huống giải đáp những vướng mắc về quản lý dự án, chi phí xây dựng, giám định chất lượng công trình & thanh quyết toán vốn trong đầu tư xây dựng 2012
  • Sách
  • Thùy Linh, Việt Trinh.
    Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu: 550 tình huống giải đáp những vướng mắc về quản lý dự án, chi phí xây dựng, giám định chất lượng công trình & thanh quyết toán vốn trong đầu tư xây dựng 2012 / Thùy Linh / Việt Trinh ed.
    Hà Nội: Lao động, 2012.
    463 tr, 28.
THÔNG TIN XẾP GIÁ
Số đăng ký cá biệt Tình trạng Kho lưu trữ
11306 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11307 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11308 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS