1

Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > 550 tình huống giải đáp những vướng mắc về quản lý dự án, chi phí xây dựng, giám định chất lượng công trình & thanh quyết toán vốn trong đầu tư xây dựng

550 tình huống giải đáp những vướng mắc về quản lý dự án, chi phí xây dựng, giám định chất lượng công trình & thanh quyết toán vốn trong đầu tư xây dựng
  • Sách
  • Thùy Linh, Việt Trinh.
    550 tình huống giải đáp những vướng mắc về quản lý dự án, chi phí xây dựng, giám định chất lượng công trình & thanh quyết toán vốn trong đầu tư xây dựng / Thùy Linh / Việt Trinh ed.
    Hà Nội: Lao động, 2012.
    463 tr, Bảng biểu.; 28.
THÔNG TIN XẾP GIÁ
Số đăng ký cá biệt Tình trạng Kho lưu trữ
11303 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11304 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11305 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS