1

Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Quản trị kinh doanh đương đại

Quản trị kinh doanh đương đại
  • Sách
  • Nguyễn Ngọc Huyền, Lê Công Hoa.
    Quản trị kinh doanh đương đại / Nguyễn Ngọc Huyền / Lê Công Hoa ed.
    Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2011.
    335 tr, 24.
THÔNG TIN XẾP GIÁ
Số đăng ký cá biệt Tình trạng Kho lưu trữ
11263 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11264 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11265 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11266 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11267 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS