1

Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > MBA trong tầm tay: Tài chính & Kế toán

MBA trong tầm tay: Tài chính & Kế toán
  • Sách
  • Livingstone John Leslie, Grossman Theodore.
    MBA trong tầm tay: Tài chính & Kế toán / Livingstone John Leslie / Grossman Theodore ed.
    Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2010.
    725 tr, 27.
THÔNG TIN XẾP GIÁ
Số đăng ký cá biệt Tình trạng Kho lưu trữ
11273 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11274 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11275 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11276 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11277 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS