1

Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Xây dựng thương hiệu tinh gọn

Xây dựng thương hiệu tinh gọn
  • Sách
  • Busche Laura, Tuyết Quỳnh (dịch).
    Xây dựng thương hiệu tinh gọn / Busche Laura / Tuyết Quỳnh (dịch) ed.
    Hà Nội: Công thương, 2018.
    361 tr, Minh họa.; 24 cm.
  • 9786049314506

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS