1

Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống

Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống
  • Sách
  • Nguyễn Khắc Xương.
    Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống / Nguyễn Khắc Xương ed.
    Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2018.
    419 tr, Minh họa.; 21 cm.
  • 9786049506420

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS