1

Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Định mức dự toán xây dựng công trình 2012: Phần sửa chữa công trình xây dựng quản lý đô thị, xây lắp đường dây tải điện, trạm biến áp và các công tác khác

Định mức dự toán xây dựng công trình 2012: Phần sửa chữa công trình xây dựng quản lý đô thị, xây lắp đường dây tải điện, trạm biến áp và các công tác khác
  • Sách
  • Bộ Xây dựng.
    Định mức dự toán xây dựng công trình 2012: Phần sửa chữa công trình xây dựng quản lý đô thị, xây lắp đường dây tải điện, trạm biến áp và các công tác khác / Bộ Xây dựng ed.
    Hà Nội: Lao động, 2012.
    539 tr, Bảng biểu.; 28.
THÔNG TIN XẾP GIÁ
Số đăng ký cá biệt Tình trạng Kho lưu trữ
11301 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A
11302 Sẵn Sàng Phục Vụ Kho A

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS