1

Giới thiệu khoa

Vài Nét Giới Thiệu Khoa Điện - điện tử

Vài Nét Giới Thiệu Khoa Điện - điện tử (08/08/2011)  

Khoa Điện - Điện tử, được thành lập vào năm 1997, là một trong các khoa đầu tiên của trường Ðại học Công nghệ...Chi tiết

Cơ sở vật chất

Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại

Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại (03/05/2009)  

       Trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, Khoa Điện - Điện tử hiện nay có hệ thống bao gồm 12 Phòng thí nghiệm, 02 Xưởng...Chi tiết

Chương trình đào tạo

Chương Trình Đào Tạo

Chương Trình Đào Tạo (03/05/2009)  

Khoa Điện – Điện tử có 3 hệ đào tạo sau:

  - Hệ Đại học

  - Hệ Cao đẳng

  - Hệ Liên thông Đại học

 

 

 

Chi tiết

Nghiên cứu khoa học

Các hoạt động

Môi Trường Học Tập Của Sinh viên

Môi Trường Học Tập Của Sinh viên (13/04/2009)  

        Khoa Điện – Điện tử nằm trong Cơ sở mới của Trường tại Q.8 trên diện tích 20.000 m2 với phong cảnh đẹp mắt nhờ cây...Chi tiết

VIDEO CLIPS

Thông Báo