1
  • Công tác QL SĐH
  • Công tác QLKH
  • Đối ngoại
  • Công tác PR

Giới Thiệu

Nhân sự

Nhân sự (22/01/2018)  

Phòng Quản lý Khoa học và Sau Đại Học là đơn vị chức năng được BGH nhà trường giao cho việc quản lý các hoạt động nghiên cứu...Chi tiết

Đối Ngoại

STU ban hành quy chế về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế

STU ban hành quy chế về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế (20/03/2016)  

Ngày 10/03/2016, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 90A/QĐ-DSG-HTQT, về việc ban hành Quy chế về công tác đối ngoại và hợp...Chi tiết

Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2019

Thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2019 (23/08/2019)  

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DGS-QLKH ngày...Chi tiết

Danh sách đề tài

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2019 – Đợt 1

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2019 – Đợt 1 (16/08/2019)  

Căn cứ kết luận của các Hội đồng xét duyệt đề tài và đề nghị của phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học, Hiệu trưởng Trường Đại học...Chi tiết

Khoa Học Công Nghệ

Năm bước để công bố bài báo quốc tế

Năm bước để công bố bài báo quốc tế (17/07/2019)  

Trong quy trình năm bước, khâu xét duyệt là khó khăn nhất bởi quyết định bài báo có được công bố hay không.

Chi tiết

Thi Đua - Khen Thưởng

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2018 -2019.

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2018 -2019. (26/08/2019)  

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng...Chi tiết

Gương Tiêu Biểu

Cựu Thủ khoa Bách Khoa HN kiếm 6.000 USD nhờ tìm ra “lỗ hổng” của Facebook

Cựu Thủ khoa Bách Khoa HN kiếm 6.000 USD nhờ tìm ra “lỗ hổng” của Facebook (03/05/2017)  
Phạm Văn Khánh là một nhân viên An ninh mạng. Anh là người Việt Nam đầu tiên tìm ra lỗ hổng bảo mật của Facebook, nhờ đó được công ty...Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-99
photo-100
photo-101
photo-102