1

Giới Thiệu Đảng Bộ

Quá trình hình thành đảng bộ trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn.

Quá trình hình thành đảng bộ trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn. (24/03/2011)  

Một năm sau khi nhà trường bước vào hoạt động, các đảng viên hiện đang công tác tại trường đã làm tờ trình gởi lên Đảng ủy cấp...Chi tiết

Cơ Cấu Tổ Chức Đảng Bộ

Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 -2020

Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 -2020 (11/06/2015)  

Ngày 21/5/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường ĐH - CĐ & TCCN đã ra quyết định số 238-QĐ/ĐUK chuẩn y Ban chấp hành Đảng Bộ Trường ĐH...Chi tiết

VIDEO CLIPS