1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
1 S7-200 Ths. Trần Văn Lợi Khoa Điện - Điện tử 2010 1.148 KB    
2 Huong dan su dung PLC S7-200 Ths. Trần Văn Lợi Khoa Điện - Điện tử 2010 959 KB    
3 Slide Bai giang DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 249 KB    
4 Slide BG DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 560 KB    
5 Slide BG DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 293 KB    
6 Slide BG DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 314 KB    
7 Slide BG DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 367 KB    
8 Slide BG DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 478 KB    
9 Slide BG DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 738 KB    
10 Slide BG DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 458 KB    
1 2 3

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112