1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
1 Tiêu chuẩn chung về thiết kế xây dựng Thư Viện Khoa Kỹ thuật Công trình 2011      
2 Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng Thư Viện Khoa Kỹ thuật Công trình 2011      
3 Tiêu chuẩn phương pháp thử vật liệu xây dựng Thư Viện Khoa Kỹ thuật Công trình 2011      
4 Tiêu chuẩn qui hoạch - khảo sát - trắc địa Thư Viện Khoa Kỹ thuật Công trình 2011      
5 Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu kết cấu thép và bêtông cốt thép Thư Viện Khoa Kỹ thuật Công trình 2011      
6 ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẦN 1 CƠ KẾT CẤU 2 LỚP XD309 7,8 Ths. Trần Tấn Quốc Khoa Kỹ thuật Công trình 2010 187 KB    
7 ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẦN 2 CƠ KẾT CẤU 2 LỚP XD309 5,6 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC Ths. Trần Tấn Quốc Khoa Kỹ thuật Công trình 2010 184 KB    
8 Nhung Phuong Phap Chuyen Giao Du An Trong Xay Dung TS. Từ Phú Hưng Khoa Kỹ thuật Công trình 2009 86 KB    

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112