1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
1 One Red Dot Khoa Công nghệ Thông tin 2011      
2 Photoshop CS2 for Digital Photographers Only (For Only) Thư Viện Khoa Công nghệ Thông tin 2011      
3 Tin Học Trong Công Nghệ Sinh Học Khoa Công nghệ Thông tin 2011      
4 History of Modern Design Thư Viện Khoa Công nghệ Thông tin 2011      
5 Thương Mại Điện Tử Khoa Công nghệ Thông tin 2011      
6 Công Nghệ Mạng Máy Tính Khoa Công nghệ Thông tin 2011      
7 Tài liệu ôn tập AV chuyên ngành 1 Ths. Thân Thị Ánh Sao Khoa Công nghệ Thông tin 2010 133 KB    
8 Bai Tap XDPMHDT 207 Hồ Đình Khả Khoa Công nghệ Thông tin 2010 244 KB    
9 Tổ chức và kiến trúc máy tính Hồ Đình Khả Khoa Công nghệ Thông tin 2010 3.668 KB    
10 Pictures for Teachers to Copy ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thông tin 2009      
1 2

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112