1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
1 Vegetable Oils in Food Technology; Composition, Properties & Use - Gunstone (2002) Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 3.079 KB    
2 quy trình sản xuất dầu đậu nành Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 52 KB    
3 Giáo trình kỹ thuật lạnh thực phẩm Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 12.313 KB    
4 từ điển dinh dưỡng và kỹ thuật thực phẩm Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 6.204 KB    
5 tối ưu hóa trong kỹ thuật thực phẩm Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 5.116 KB    
6 How It's Made - Potato Chips Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 11.420 KB    
7 How It's Made-stacked potato chips Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 10.947 KB    
8 HowItsMade AluminumCans Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 10.842 KB    
9 quy trình vắt sữa bò tự động Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 10.747 KB    
10 phương pháp phân tích một số phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 1.661 KB    
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112