1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
1 600 Black Spots Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
2 The Movable Mother Goose Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
3 Abc 3D Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
4 One Red Dot Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
5 600 Black Spots Khoa Thiết kế 2011      
6 Bí quyết vẽ tĩnh vật Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
7 Bí quyết vẽ ký hoạ Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
8 Bí quyết vẽ phong cảnh Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
9 Câu chuyện nghệ thuật hội hoạ Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
10 New Packaging Design Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
1 2 3

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112