1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
41 Slide Bai giang DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 249 KB    
42 Slide BG DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 560 KB    
43 Slide BG DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 293 KB    
44 Slide BG DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 314 KB    
45 Slide BG DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 367 KB    
46 Slide BG DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 478 KB    
47 Slide BG DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 738 KB    
48 Slide BG DSP Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2010 458 KB    
49 Tài liệu ôn tập AV chuyên ngành 1 Ths. Thân Thị Ánh Sao Khoa Công nghệ Thông tin 2010 133 KB    
50 ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẦN 1 CƠ KẾT CẤU 2 LỚP XD309 7,8 Ths. Trần Tấn Quốc Khoa Kỹ thuật Công trình 2010 187 KB    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112