1

Cơ sở vật chất

In

PTN. Khí Nén - Thủy Lực

Cập nhật 10/03/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

1. Chức Năng:

    ■  Giảng dạy các môn thí nghiệm:

       - Thí nghiệm công nghệ khí nén

       - Thí nghiệm công nghệ thủy lực

    ■  Phục vụ việc sinh viên làm thực tập tốt nghiệp và thực hiện nhiệm vụ luận văn 

        tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng, Đại học, Liên thông đại học.

    ■  Phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của giảng viên, sinh

        viên trong lĩnh vực truyền động Khí nén - Thủy lực, Tự động hóa, ...

    ■  Có khả năng giảng dạy các khóa đào tạo ngắn hạn về Công nghệ truyền động khí

        nén - thủy lực.

2. Cơ Sở vật Chất:

SINH VIÊN THÍ NGHIỆM

 SINH VIÊN ĐANG THÍ NGHIỆM

TAY MAY KHI NEN

 SINH VIÊN ĐANG TÌM HIỂU TAY MÁY KHÍ NÉN

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS