1

TB Khoa.Cơ Khí

In

V/v: Học TH Vi điều khiển (L10_CDT1+2+3+4), học lại TN Vi xử lý và TH Tin học CN (LTĐH các khóa trước)

Cập nhật 09/04/2012 - 10:11:22 AM (GMT+7)

Sinh viên lớp L10_CDT01+2+3+4 xem TKB và danh sách nhóm học môn TH Vi điều khiển, sinh viên lưu ý đi học đúng theo lịch quy định.

Các sinh viên LTĐH các khóa 4+5 học lại môn TN Vi xử lý được xếp vào nhóm HC8 và cũng học theo lịch này.

Sinh viên LTĐH các khóa 4+5 học lại môn TH Tin học CN liên hệ Thầy Thắng để biết lịch học cụ thể (0908645825)

uploads/fckeditor/image/DSSV - K310 HK2 - VDK.xls

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS