1

TB Khoa.Cơ Khí

In

V/v: Nghỉ học môn Lập trình Vi điều khiển - Lớp: L10_CDT03+04

Cập nhật 10/01/2012 - 04:37:21 PM (GMT+7)

Vì lý do Thầy bận công việc, sinh viên lớp L10_CDT03+04 nghỉ học môn Lập trình Vi điều khiển vào:

- Tối thứ Ba ngày 10/01/2012.

- Tối thứ Năm ngày 12/01/2012.

Lịch học bù Thầy sẽ thông báo sau.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS