1

TB Khoa.Cơ Khí

In

V/v: Nghỉ học ôn thi môn Bài Thi Tốt nghiệp 1 - Lớp: CDT308, L09_CDT

Cập nhật 03/05/2012 - 10:12:07 AM (GMT+7)
Vì lý do Thầy bận công việc, sinh viên các lớp CDT308, L09_CDT được nghỉ học ôn thi môn Bài Thi tốt nghiệp 1 (TĐĐ và ĐTCS) vào:
- Thứ Ba, ngày 08/05/2012.
- Thứ Năm, ngày 10/05/2012.
Các buổi học ôn sau vẫn học bình thường như TKB, lịch học bù Thầy sẽ thông báo sau.

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS