1

TB Khoa.Cơ Khí

In

V/v: Phát đề tài BTL Cung cấp điện - Hệ: LTĐH khóa 4, 5 và 6 (đăng ký làm lại)

Cập nhật 18/04/2012 - 02:17:19 PM (GMT+7)

     Sinh viên hệ LTĐH khóa 4, 5 và 6 đã đăng ký học lại môn BTL Cung cấp điện (đợt đăng ký 26/12/2011 - 06/01/2012 và đăng ký trễ) liên hệ với Thầy Trình vào lúc 10 giờ, Chủ Nhật ngày 22/4/2012 để nhận đề tài.

Lưu ý:

- Thầy đã phát đề tài vào Chủ Nhật 15/04/2012 (Khoa đã đăng thông báo) nhưng vẫn còn một số sinh viên chưa đến nhận, yêu cầu các sinh viên chưa nhận đề tài đến gặp Thầy đúng lịch trên, mọi trường hợp trễ sẽ không giải quyết.

- Sinh viên đã đăng ký (thuộc diện đăng ký trễ) phải cầm giấy giới thiệu của Phòng Đào tạo cấp để Thầy bổ sung tên trong danh sách.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS