1

Cơ sở vật chất

In

Xưởng Cơ Khí

Cập nhật 10/03/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

1. Chức Năng:

    ■  Giảng dạy các môn thực hành:

        - Thực tập cơ khí (Nguội, hàn , tiện, phay, mài)

        - Thực tập CAD-CAM-CNC

        - Thí nghiệm nguyên lý máy, chi tiết máy

        - Thí nghiệm truyền động cơ khí

        - Thí nghiệm kỹ thuật đo lường cơ khí

    ■  Phục vụ việc sinh viên làm thực tập tốt nghiệp và thực hiện nhiệm vụ luận văn tốt

        nghiệp cho hệ Cao đẳng, Đại học, Liên thông đại học.

    ■  Phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của giảng viên, sinh

        viên trong lĩnh vực cơ khí.

    ■  Có khả năng giảng dạy các khóa đào tạo ngắn hạn như: Đào tạo kĩ thuật viên vận

        hành máy CNC, đào tại và bôi dưỡng nâng cao tay nghề thực hành cơ khí.

    ■  Có khả năng tham gia hỗ trợ các đơn vị trong trường về mặt cơ khí.

 2. Cơ Sở Vật Chất:

SINH VIÊN ĐANG THỰC HÀNH HÀN

 TIEN

 SINH VIÊN ĐANG TH TRÊN MÁY TIỆN TRUYỀN THỐNG

SINH VIÊN ĐANG THIẾT KẾ TRÊN MÁY TÍNH

 CNC

  SINH VIÊN ĐANG THỰC HÀNH TRÊN MÁY CNC

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS