1
Đăng ký Sơ Tuyển Đại Học, Cao Đẳng. Hệ chính quy tập trung.

Hướng dẫn đăng ký

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

Các bạn thí sinh thân mến!

Để thuận lợi cho việc tham gia đăng ký xét tuyển trực tuyến, STU xin hướng dẫn các bạn quá trình đăng ký như sau:

Quá trình đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng trực tuyến gồm 4 bước, thí sinh sẽ điền thông tin theo thứ tự từ bước 1 đến bước 4.

Bước 1 (Thông tin cá nhân): Thí sinh cần điền các thông tin tương ứng vào các ô hoặc chỗ trống, sau khi hoàn tất nhấn nút tiếp theo để chuyển sang bước 2.

Bước 2 (Quá trình học tập): Thí sinh cần điền hoặc chọn thông tin tương ứng vào các ô hoặc chỗ trống, sau khi hoàn tất nhấn nút tiếp theo để chuyển sang bước 3.

Bước 3 (Ngành đăng ký xét tuyển): Ở đây có 2 phương án thí sinh cần chọn lựa là xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia (Phương án 1) và xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (Phương án 2). Thí sinh cần điền hoặc chọn thông tin tương ứng vào các ô, sau khi hoàn tất nhấn nút tiếp theo để chuyển sang bước 4.

Bước 4 (Hoàn tất đăng ký): Sau khi hoàn thành các bước trên, nếu cần chỉnh sữa, thí sinh nhấn nút “Quay lại”, nếu thông tin đã chính xác thí sinh nhấn nút “Hoàn tất” để nộp hồ sơ và lưu lại phiếu đăng ký xét tuyển của mình.

Thông tin cá nhân (Ghi rõ thông tin có dấu)

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

Quá trình học tập(Ghi rõ thông tin có dấu)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)


Ngành đăng ký xét tuyển

Kết quả thi THPT quốc gia

(*)


(*) (*) (*) (*)

Điều kiện xét tuyển

 • Đại học: Tổng điểm >= 15 điểm.
 • Cao đẳng: Tổng điểm >= 12 điểm.

Ghi chú

 • Phương án 1: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia.
 • Phương án 2: Sử dụng kết quả học tập lớp 12.
Tổng điểm
(*)


(*) (*) (*) (*)

Điều kiện xét tuyển

 • Đại học: Tổng điểm >= 15 điểm.
 • Cao đẳng: Tổng điểm >= 12 điểm.

Ghi chú

 • Phương án 1: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia.
 • Phương án 2: Sử dụng kết quả học tập lớp 12.
Tổng điểm
(*)


(*) (*) (*) (*)

Điều kiện xét tuyển

 • Đại học: Tổng điểm >= 15 điểm.
 • Cao đẳng: Tổng điểm >= 12 điểm.

Ghi chú

 • Phương án 1: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia.
 • Phương án 2: Sử dụng kết quả học tập lớp 12.
Tổng điểm
(*)


(*) (*) (*) (*)

Điều kiện xét tuyển

 • Đại học: Tổng điểm >= 15 điểm.
 • Cao đẳng: Tổng điểm >= 12 điểm.

Ghi chú

 • Phương án 1: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia.
 • Phương án 2: Sử dụng kết quả học tập lớp 12.
Tổng điểm

Kết quả học tập lớp 12

(*)


(*) (*) (*) (*)

Điều kiện xét tuyển

 • Đại học: Trung bình 3 môn lớp 12 >= 6.0 điểm.
 • Cao đẳng: Trung bình 3 môn lớp 12 >= 5.5 điểm.

Ghi chú

 • Phương án 1: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia.
 • Phương án 2: Sử dụng kết quả học tập lớp 12.
Trung bình 3 môn
(*)


(*) (*) (*) (*)

Điều kiện xét tuyển

 • Đại học: Trung bình 3 môn lớp 12 >= 6.0 điểm.
 • Cao đẳng: Trung bình 3 môn lớp 12 >= 5.5 điểm.

Ghi chú

 • Phương án 1: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia.
 • Phương án 2: Sử dụng kết quả học tập lớp 12.
Trung bình 3 môn
(*)


(*) (*) (*) (*)

Điều kiện xét tuyển

 • Đại học: Trung bình 3 môn lớp 12 >= 6.0 điểm.
 • Cao đẳng: Trung bình 3 môn lớp 12 >= 5.5 điểm.

Ghi chú

 • Phương án 1: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia.
 • Phương án 2: Sử dụng kết quả học tập lớp 12.
Trung bình 3 môn
(*)


(*) (*) (*) (*)

Điều kiện xét tuyển

 • Đại học: Trung bình 3 môn lớp 12 >= 6.0 điểm.
 • Cao đẳng: Trung bình 3 môn lớp 12 >= 5.5 điểm.

Ghi chú

 • Phương án 1: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia.
 • Phương án 2: Sử dụng kết quả học tập lớp 12.
Trung bình 3 môn

Hoàn tất đăng ký

- Nếu thí sinh chọn Phương án 1 (sử dụng kết quả thi THPT quốc gia) để xét tuyển thì tải tập tin phiếu điểm thi THPT quốc gia. Định dạng tập tin cho phép: .pdf, .doc,.docx, ,jpg, .bmp,.png).

- Nếu thí sinh chọn Phương án 2 (sử dụng kết quả học tập lớp 12) để xét tuyển thì tải tập tin học bạ/sổ liên lạc lớp 12. Định dạng tập tin cho phép: .pdf, .doc,.docx, ,jpg, .bmp,.png).

Phiếu điểm thi THPT quốc gia

Ghi chú

 • Phương án 1: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia.
 • Phương án 2: Sử dụng kết quả học tập lớp 12.
Học bạ/sổ liên lạc lớp 12

Ghi chú

 • Phương án 1: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia.
 • Phương án 2: Sử dụng kết quả học tập lớp 12.
 • (Bấm vào đây để nhận mã)
 • (Nhấp vào đây để nhận mã)
Tư Vấn
 • Facebook
 • Google +
 • Twitter
 • YouTube
Địa chỉ liên lạc:
180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh