1

TB Khoa.Cơ Khí

In

V/v: Nghỉ học môn TH Vi điều khiển vào Chủ Nhật 06/05/2012 - Hệ: LTĐH

Cập nhật 03/05/2012 - 09:52:56 AM (GMT+7)
     Sinh viên ngành Cơ Điện tử hệ LTĐH thuộc các nhóm có lịch học TH Vi điều khiển vào Chủ Nhật 06/05/2012 được nghỉ học. Các buổi sau học bình thường như TKB.
     Lịch học bù Thầy sẽ thông báo sau.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS