1

TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp năm 2019_Hệ Đại học và Cao đẳng

Cập nhật 27/03/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến sinh viên Hệ Đại học khóa 2015, Cao đẳng khóa 2016 ( và SV các khóa trước ) ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông các thông báo về Thực tập tốt nghiệp cuối khóa như sau:

1/ Danh sách tên công ty SV thực tập tốt nghiệp và Giáo viên hướng dẫn: SV download Tại đây

2/ Lịch gặp GVHD: SV download Tại đây

3/ Lịch trình TTTN: SV download Tại đây

4/ Mẫu bìa cuốn báo cáo: SV download Tại đây

5/ Quy định về màu bìa của cuốn báo cáo TTTN

+ Ngành Điện – Điện tử: Bìa màu hồng.

+ Ngành Điện tử Viễn thông: Bìa màu vàng.

6/ Thời gian bắt đầu TTTN: Từ ngày 01/ 04/ 2019

VPK DDT, ngày 27/ 03/ 2019

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo