1

Sơ đồ tổ chức

In

Danh sách Cố vấn học tập năm học 2014-2015

Cập nhật 18/03/2015 - 01:55:18 PM (GMT+7)
STT LỚP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỞNG / LỚP PHÓ / BÍ THƯ GHI CHÚ
Họ và tên Số điện thoại MSSV Họ và tên Số điện thoại
ĐẠI HỌC KHÓA 2011              
1 D11_DDT01 Nguyễn Hùng 0908483237 DH31100029 Trần Minh  Tuấn 0996168820  
2 D11_VT01 Hoàng Xuân Dương 0908782887 DH41100034 Đặng Thanh Hùng 01646417441  
ĐẠI HỌC KHÓA 2012              
3 D12_DDT01 Nguyễn Thị Minh Thy 0907663499 DH31201980 Lưu Kim  Hiền 01692417796  
4 D12_VT01 Nguyễn Thị Minh Thy 0907663499 DH41200656 Phạm Trọng Nhân 0985663250  
ĐẠI HỌC KHÓA 2013              
5 D13_DDT01 Đinh Đỗ Quang 0903165302 DH31301336 Phạm Lê Minh Thiện 0933061769  
6 D13_VT01 Nguyễn Quốc Bình 0918388986 DH41301505 Nguyễn Tuất Tính 01663608558  
ĐẠI HỌC KHÓA 2014              
7 D14_DDT01 Đỗ Quang Đạo 0989030600 DH31401722 Vũ Minh  Hoàng 0902432171  
8 D14_VT01 Võ Văn Nguyên 01228764432 DH41401021 Nguyễn Hoài Phong 0974567537  
CAO ĐẰNG KHÓA 2012              
9 C12_DDT01 Trần Thị Thu Thảo 0986455187 CD31200794 Hồ Văn Tây 01632579352  
10 C12_VT01 Trần Thị Thu Thảo 0986455187 CD41201507 Hồ Phạm Quốc  Bảo 01652468212  
CAO ĐẰNG KHÓA 2013              
11 C13_DDT01 Trần Lê Quốc Việt 0909785821 CD31301813 Nguyễn Minh Mẫn 0923234870  
12 C13_VT01 Nguyễn Bá Lập 0933174863 CD41301882 Võ Trần Hoài Phương 01227976993  
CAO ĐẰNG KHÓA 2014              
13 C14_DDT01 Dương Hồng Phước 0903141620 CD31401565 Lê Trần Đình Phúc 01269479588  
14 C14_VT01 Trần Thị Huyền Trang 0909828892 CD41400892 Hoàng Ngọc Nhi 01883222241  
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2013            
15 L13_DDT01 Nguyễn Vũ Thùy 0977733939 LT31200087 Nguyễn Ngọc Trường 0916634657  

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo