1

TB Khoa.Đ - ĐT

In

TB Thời gian Nộp, Phản biện và Bảo vệ LVTN năm 2019

Cập nhật 03/07/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Khoa Điện - điện tử thông báo đến sinh viên thực hiện LVTN – Hệ Đại học khóa 2015, Cao đẳng khóa 2016, Liên thông đại học khoá 2017 ( và các khóa trước ), ngành Điện – điện tử và Điện tử Viễn thông thời gian nộp, phản biện và bảo vệ LVTN như sau:

1/ Thời gian nộp Luận văn tốt nghiệp – Lần 1 (trước khi bảo vệ LVTN):

1.1 Thời gian nộp: Sinh viên nộp Luận văn tốt nghiệp vào ngày 18/ 07/ 2019 (thứ năm), từ 8h00 đến 11h00 tại Văn phòng khoa Điện – điện tử, phòng C.111

1.2 Những nội dung cần nộp:

- 03 cuốn luận văn đóng bìa cứng (phải có chữ ký xác nhận của GVHD ).

- 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung LV (trên đĩa CD ghi rõ: tên đề tài, GVHD và SVTH, MSSV, lớp).

- Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện bài thi tốt nghiệp (Lưu ý: phiếu này nộp riêng ở ngoài, không đóng vào cuốn LVTN).

1.3 Quy định về màu bìa cuốn LVTN:

- Ngành Điện - Điện Tử: Bìa cứng màu hồng

- Ngành Điện Tử - Viễn Thông: Bìa cứng màu vàng

Lưu ý: Cách thức trình bày cuốn LVTN bìa cứng giống với quy định về cách thức trình bày cuốn LVTN bìa mạ vàng ( chỉ khác biệt là SV không đóng bìa mạ vàng )

2/ Thời gian nộp Luận văn tốt nghiệp – Lần 2 (sau khi đã bảo vệ LVTN xong):

2.1 Thời gian nộp: Sinh viên nộp Luận văn tốt nghiệp sau khi đã chỉnh sửa theo đề nghị của hội đồng bảo vệ LVTN và được sự đồng ý của GVHD vào ngày 02/ 08/ 2019 (thứ sáu), từ 8h00 đến 11h00 tại Văn phòng khoa Điện – điện tử, phòng C.111

2.2 Những nội dung cần nộp: 01 cuốn luận văn đóng bìa mạ vàng (phải có chữ ký xác nhận của GVHD).

2.3 Quy định về màu bìa cuốn LVTN:

+ Ngành Điện - Điện Tử: bìa mạ vàng màu xanh dương.

+ Ngành Điện Tử - Viễn Thông: bìa mạ vàng màu gỗ.

Sinh viên xem và download mẫu bìa, các hướng dẫn và quy định về cách trình bày LVTN tại webite www.stu.edu.vn khoa Điện – điện tử (mục Thông báo Khoa).

Lưu ý:

- Luận văn đã nộp vào Khoa không được mượn lại.

- Tên đề tài trình bày ngoài bìa cuốn LVTN phải giống với tên đề tài đã đăng ký trong tờ Nhiệm vụ thực hiện LVTN.

- Đề nghị SV thực hiện đúng theo quy định và tiến độ. VPK không chấp nhận bất cứ lý do nào đối với những cuốn luận văn không thực hiện đúng theo yêu cầu và thời hạn quy định.

3/ Thời gian phản biện LVTN: (chỉ áp dụng đối với SV hệ Đại học và Liên thông ĐH)

SV gặp giáo viên phản biện LVTN trong khoảng thời gian từ ngày 19/ 7/ 2019 đến 24/ 7/ 2019. Danh sách GVPB và lịch gặp GVPB sẽ được thông báo vào buổi chiều ngày 18/ 07/ 2019.

Lưu ý: Khi gặp GVPB, sinh viên

4/ Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

4.1 Thời gian bảo vệ LVTN: sinh viên bảo vệ đề tài luận văn tốt nghiệp vào ngày 30 tháng 07 năm 2019 ( thứ ba ), bắt đầu lúc 7h30.

4.2 Hình thức bảo vệ:

- Sinh viên thể hiện những nội dung cần trình bày trên powerpoint, sử dụng trên máy chiếu Projector.

- Riêng bản vẽ/ sơ đồ mạch được thể hiện trên giấy A0

Lưu ý:

- Sinh viên mặc trang phục gọn gàng, lịch sự ( không được mặc quần Jean, áo thun ).

- Sinh viên phải tự chuẩn bị sẵn máy vi tính, ổ cấm điện… ( nếu cần sử dụng ).

- Thứ tự sinh viên lên bảo vệ được tính theo số thứ tự của sinh viên trên danh sách hội đồngbảo vệ luận văn tốt nghiệp.

- Sinh viên theo dõi danh sách hội đồng chấm LVTN vào ngày 29/ 07/ 2019 tại bảng thông báo của khoa hoặc tại website: www.stu.edu.vn ( mục Thông báo mới- khoa ĐĐT ).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2019Khoa Điện - điện tử thông báo đến sinh viên thực hiện LVTN – Hệ Đại học khóa 2015, Cao đẳng khóa 2016, Liên thông đại học khoá 2017 ( và các khóa trước ), ngành Điện – điện tử và Điện tử Viễn thông thời gian nộp, phản biện và bảo vệ LVTN như sau:

1/ Thời gian nộp Luận văn tốt nghiệp – Lần 1 (trước khi bảo vệ LVTN):

1.1 Thời gian nộp: Sinh viên nộp Luận văn tốt nghiệp vào ngày 18/ 07/ 2019 (thứ năm), từ 8h00 đến 11h00 tại Văn phòng khoa Điện – điện tử, phòng C.111

1.2 Những nội dung cần nộp:

- 03 cuốn luận văn đóng bìa cứng (phải có chữ ký xác nhận của GVHD ).

- 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung LV (trên đĩa CD ghi rõ: tên đề tài, GVHD và SVTH, MSSV, lớp).

- Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện bài thi tốt nghiệp (Lưu ý: phiếu này nộp riêng ở ngoài, không đóng vào cuốn LVTN).

1.3 Quy định về màu bìa cuốn LVTN:

- Ngành Điện - Điện Tử: Bìa cứng màu hồng

- Ngành Điện Tử - Viễn Thông: Bìa cứng màu vàng

2/ Thời gian nộp Luận văn tốt nghiệp – Lần 2 (sau khi đã bảo vệ LVTN xong):

2.1 Thời gian nộp: Sinh viên nộp Luận văn tốt nghiệp sau khi đã chỉnh sửa theo đề nghị của hội đồng bảo vệ LVTN và được sự đồng ý của GVHD vào ngày 02/ 08/ 2019 (thứ sáu), từ 8h00 đến 11h00 tại Văn phòng khoa Điện – điện tử, phòng C.111

2.2 Những nội dung cần nộp: 01 cuốn luận văn đóng bìa mạ vàng (phải có chữ ký xác nhận của GVHD).

2.3 Quy định về màu bìa cuốn LVTN:

+ Ngành Điện - Điện Tử: bìa mạ vàng màu xanh dương.

+ Ngành Điện Tử - Viễn Thông: bìa mạ vàng màu gỗ.

Sinh viên xem và download mẫu bìa, các hướng dẫn và quy định về cách trình bày LVTN tại webite www.stu.edu.vn khoa Điện – điện tử (mục Thông báo Khoa).

Lưu ý:

- Luận văn đã nộp vào Khoa không được mượn lại.

- Tên đề tài trình bày ngoài bìa cuốn LVTN phải giống với tên đề tài đã đăng ký trong tờ Nhiệm vụ thực hiện LVTN.

- Đề nghị SV thực hiện đúng theo quy định và tiến độ. VPK không chấp nhận bất cứ lý do nào đối với những cuốn luận văn không thực hiện đúng theo yêu cầu và thời hạn quy định.

3/ Thời gian phản biện LVTN: (chỉ áp dụng đối với SV hệ Đại học và Liên thông ĐH)

SV gặp giáo viên phản biện LVTN trong khoảng thời gian từ ngày 19/ 7/ 2019 đến 24/ 7/ 2019. Danh sách GVPB và lịch gặp GVPB sẽ được thông báo vào buổi chiều ngày 18/ 07/ 2019.

Lưu ý: Khi gặp GVPB, sinh viên

4/ Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

4.1 Thời gian bảo vệ LVTN: sinh viên bảo vệ đề tài luận văn tốt nghiệp vào ngày 30 tháng 07 năm 2019 ( thứ ba ), bắt đầu lúc 7h30.

4.2 Hình thức bảo vệ:

- Sinh viên thể hiện những nội dung cần trình bày trên powerpoint, sử dụng trên máy chiếu Projector.

- Riêng bản vẽ/ sơ đồ mạch được thể hiện trên giấy A0

Lưu ý:

- Sinh viên mặc trang phục gọn gàng, lịch sự ( không được mặc quần Jean, áo thun ).

- Sinh viên phải tự chuẩn bị sẵn máy vi tính, ổ cấm điện… ( nếu cần sử dụng ).

- Thứ tự sinh viên lên bảo vệ được tính theo số thứ tự của sinh viên trên danh sách hội đồngbảo vệ luận văn tốt nghiệp.

- Sinh viên theo dõi danh sách hội đồng chấm LVTN vào ngày 29/ 07/ 2019 tại bảng thông báo của khoa hoặc tại website: www.stu.edu.vn ( mục Thông báo mới- khoa ĐĐT ).

VPK DDT, ngày 01 tháng 07 năm 2019

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo