1

Cơ sở vật chất

In
  • Cơ sở vật chất

    Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại

    Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại

           Trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, Khoa Điện - Điện tử hiện nay có hệ thống bao gồm 12 Phòng thí nghiệm, 02 Xưởng thực tập và 01 Câu lạc bộ học thuật dành cho SV bao gồm:(03/05/2009) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin