1

Sơ đồ tổ chức

In

Nhân sự & Giảng viên

Cập nhật 17/01/2018 - 02:10:35 PM (GMT+7)

Nhân sự của khoa Điện - Điện tử bao gồm: Ban Chủ nhiệm khoa, Văn phòng khoa và các Giảng viên của khoa.

+ Ban Chủ hiêm khoa có 1 Trưởng khoa, 1 Phó Trưởng khoa, 1 Chủ nhiệm bộ môn

+ Văn phòng khoa có 1 Trợ lý và 1 Thư ký.

- Ðội ngũ Giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy gồm 23 giáo viên, trong đó có 4 Tiến sĩ, 11 Thạc sĩ và các giảng viên thỉnh giảng đến từ trường đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh.

Ban chủ nhiệm khoa gồm có

Trưởngkhoa: TS. Tăng Văn Tơ

Phó khoa: ThS. Lê Phước Lâm

Chủ nhiệm bộ môn Điện - Điện tử : TS. Nguyễn Đức Thành

Trợ lý khoa: ThS. Nguyễn Vũ Thùy

Thư ký khoa: KS. Đinh Thị Phương Thanh

Cán bộ phụ trách nhóm Phòng Thí nghiệm:

o Nhóm PTN Điện tử: ThS. Lê Xuân Kỳ, Trưởng phòng
o Nhóm PTN Viễn thông : Thầy.Hoàng Xuân Dương, Trưởng phòng
o Nhóm PTN Điều khiển Tự động :ThS. Trần Văn Lợi, Trưởng phòng
o Nhóm PTN Thông Tin Quang & CN Chip: ThS. Lê Phước Lâm, Trưởng phòng
o Nhóm PTN Điện: ThS. Đỗ Quang Đạo, Trưởng phòng

Giảng viên cơ hữu

1. TS. Tăng Văn Tơ
2. ThS. Nguyễn Vũ Thùy
3. ThS. Lê Phước Lâm
4. ThS. Lê Xuân Kỳ
5. ThS. Trần Văn Lợi
6. ThS. Đỗ Quang Đạo
7 ThS. Nguyễn Hùng
8. KS. Hoàng Xuân Dương
9. ThS. Đinh Đỗ Quang
10. KS. Nguyễn Bá Lập
11. ThS. Vũ Hùng Cường
12. KS. Huỳnh Thanh Tú
13. ThS. Trần Thị Huyền Trang
14. ThS. Nguyễn Đình Sơn
15. ThS. Trần Lê Quốc Việt
16. KS. Nguyễn Thị Quỳnh Dư
17. ThS. Trần Thị Thu Thảo
18. ThS. Đào Duy Liêm
19. ThS. Nguyễn Thị Minh Thy
20. ThS. Nguyễn Quốc Bình
21.

22
ThS. Nguyễn Thị Đê

ThS. Tống Văn On

Giảng viên thỉnh giảng

1 TS. Nguyễn Thiện Thành
2 TS. Hoàng Minh Trí
3 ThS. Tạ Công Đức
4 TS. Hồ Văn Hiến
5 ThS. Phan Thị Thu Vân
6 ThS. Lê Minh Cường
7 ThS. Tô Hữu Phúc
8 ThS. Phan Thanh
9 ThS. Châu Ngọc Thạch
10 ThS. Phan Văn Hiệp
11 ThS. Huỳnh Văn Kiểm
12 ThS Nguyễn Thanh Tuấn
13 TS. Văn Tấn Lượng

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo