1

TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách Sinh viên Báo cáo đề cương LVTN_Hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH

Cập nhật 03/05/2019 - 10:09:13 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học 2015, Cao đẳng 2016, Hệ Liên thông ĐH khóa 2017 ( và SV các khóa trước ) Danh sách hội đồng báo cáo đề cương LVTN như sau:

+ Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download Tại đây.

+ Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

- Danh sách Hội đồng xét duyệt đề cương LVTN: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý:

- SV không nộp đề cương LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

- SV có mặt tại các phòng báo cáo theo thông báo vào lúc 13h00.

VPK DDT, ngày 03/ 05/ 2019

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo