1

Sơ đồ tổ chức

In
  • Sơ đồ tổ chức

    Danh sách Cố vấn học tập năm học 2014-2015

    STT LỚP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỞNG / LỚP PHÓ / BÍ THƯ GHI CHÚ Họ và tên Số điện thoại MSSV Họ và tên Số điện thoại ĐẠI HỌC KHÓA 2011               1 D11_DDT01 Nguyễn Hùng 0908483237 DH31100029 Trần Minh  Tuấn 0996168820   2 D11_VT01 Hoàng Xuân Dương 0908782887 DH41100034 Đặng Thanh Hùng 01646417441   ĐẠI HỌC KHÓA 2012               3 D12_DDT01 Nguyễn Thị Minh Thy 0907663499 DH31201980 Lưu Kim  Hiền 01692417796   4 D12_VT01 Nguyễn Thị Minh Thy 0907663499 DH41200656 Phạm Trọng Nhân 0985663250   ĐẠI HỌC KHÓA 2013               5 D13_DDT01 Đinh Đỗ Quang 0903165302 DH31301336 Phạm Lê Minh Thiện 0933061769   6 D13_VT01 Nguyễn...(18/03/2015) Chi tiết

  • Nhân sự & Giảng viên

    Nhân sự & Giảng viên

    Nhân sự của khoa Điện - Điện tử bao gồm: Ban Chủ nhiệm khoa, Văn phòng khoa và các Giảng viên của khoa. + Ban Chủ hiêm khoa có 1 Trưởng khoa, 1 Phó Trưởng khoa, 1 Chủ nhiệm bộ môn + Văn phòng...(26/05/2009) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin