1

TB Khoa.Đ - ĐT

In

Kết quả đánh giá Hội đồng và Thời gian nộp, báo cáo đề cương lần 2

Cập nhật 08/05/2019 - 02:41:29 PM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học 2015, Cao đẳng 2016, Hệ Liên thông ĐH khóa 2017 ( và SV các khóa trước ) Kết quả đánh giá của Hội đồng báo cáo và Thời gian nộp, báo cáo lần 2 đề cương LVTN như sau:

- Kết quả Hội đồng:

+ Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download Tại đây

+ Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

- Thông báo về thời gian nộp và báo cáo lần 2 đề cương LVTN: Sinh viên download Tại đây

VPK DDT, ngày 08/ 05/ 2019

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo