1

Giới thiệu khoa

In
  • Giới thiệu khoa

    Vài Nét Giới Thiệu Khoa Điện - điện tử

    Vài Nét Giới Thiệu Khoa Điện - điện tử

    Khoa Điện - Điện tử, được thành lập vào năm 1997, là một trong các khoa đầu tiên của trường Ðại học Công nghệ Sài gòn (viết tắt là STU). Từ đó đến nay, Khoa Điện-Điện tử luôn năng động, đã và đang tự khẳng định...(08/08/2011) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin