1

TB Khoa.Đ - ĐT

In

Đề cương ôn tập Lý luận chính trị cuối khóa

Cập nhật 08/04/2019 - 09:55:24 AM (GMT+7)

Đề cương ôn tập Lý luận chính trị cuối khóa - Áp dụng cho SV hệ đại học khóa 2015, Cao đẳng khóa 2016 và các khóa trước thi lại trong năm 2019. SV download tại đây.

VPK DDT, ngà 08 / 04/ 2019

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo