1

TB Khoa.Đ - ĐT

In

TB V/v Thay đổi Thời gian Nộp và báo cáo đề cương LVTN_hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH

Cập nhật 06/04/2019 - 04:39:32 PM (GMT+7)

Vì lý do sinh viên khóa 2015 hệ Đại học và khóa 2016 hệ Cao đẳng đang trong giai đoạn đi Thực tập tốt nghiệp tại các công ty, doanh nghiệp nên ban chủ nhiệm khoa đề nghị các thầy, cô hướng dẫn SV làm LVTN thuộc các hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH tiếp tục cho SV triển khai các nội dung trong LVTN, SV sẽ nộp báo cáo đề cương và kết quả đã nghiên cứu LVTN theo lịch sau:

1/ Thời gian nộp đề cương và kết quả đã nghiên cứu LVTN:

Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, ngày 02/ 05/ 2019 ( thứ năm )

Địa điểm: tại Văn phòng khoa Điện – Điện tử, phòng C.111

2/ Thời gian bảo vệ đề cương và kết quả đã nghiên cứu LVTN trước hội đồng: vào ngày 03/ 05/ 2019 (thứ sáu), bắt đầu từ 13h30.

Sinh viên theo dõi danh sách hội đồng báo cáo vào buổi sáng ngày 03/ 05/ 2019.

Khoa Điện – Điện tử thông báo đến Giáo viên hướng dẫn và sinh viên đang thực hiện LVTN sự thay đổi trên.

VPK DDT, ngày 06/ 04/ 2019

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo