1

Các đề tài NCKH (ĐĐT)

In

Đề tài nghiên cứu Khoa học của Giáo viên

Cập nhật 28/08/2009 - 10:50:36 AM (GMT+7)
           Khoa Điện – Điện Tử của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, được trang bị một hệ thống các phòng thí nghiệm. Với ngành Điện Tử Viễn Thông, đặc trưng nhất làp phòng thí nghiệm cáp quang, và phòng thí nghiệm TEST CHIP. Với ngành Điện Công Nghiệp, đặc trưng nhất là phòng thí nghiệm thực hành STU kết hợp với Schneider. Với ngành Điều Khiển Tự Động, có các phòng thí nghiệm như: Hệ thống Điều Khiển Tự Động, Điện Tử công suất, Tự động hóa lập trình PLC và SCADA. Trên cơ sở đó, đội ngũ giảng viên khoa Điện Điện Tử, đã và đang đăng ký thực hiện các đề tài dưới sự hỗ trợ kinh phí của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn và Sở Khoa học & Công Nghệ Thành Phố, với các đề tài cụ thể như sau:

      + Công trình nghiên cứu khoa học cấp thành phố về Công Nghệ Chip:
- Tên đề tài: Thiết bị kiểm tra TESTCHIP và IC dùng cho đào tạo.
- Chủ trì đề tài: Thạc sĩ Lê Phước Lâm.
- Các thành viên tham gia:  KS Nguyễn Thị Đê.
                                                 KS Nguyễn Quốc Bình.
                                                 KS Dương Hồng Phước.
- Đề tài bắt đầu thực hiện 3/2008 và nghiêm thu đúng thời hạn vào 6/2009.
- Với tổng kinh phí thực hiện là 350.000.000đ.
- Kết quả nghiệm thu điểm 9/10 được xếp loại xuất sắc.
- Công trình nghiên cứu này đã và đang triển khai ứng dụng trong đào tạo, được một số trường đại học quan tâm về công nghệ Chip đang triển khai đặt hàng. Đặc biệt là các công ty công nghệ chip hàng đầu thế giới như là INTEL.

          + Công trình nghiên cứu trên các thuật toán hiện đại xử lý ảnh và nhận dạng ảnh
- Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý ảnh để điều khiển Robot bám theo đối tượng.
- Chủ trì đề tài: Kỹ sư Đinh Đỗ Quang.
- Các thành viên tham gia:  ThS Trần Văn Lợi.
                                                  KS Dương Hồng Phước.
- Kinh phí hỗ trợ từ trường là: 14.000.000đ.
- Thời gian bắt đầu thực hiện từ 10/2008 đến tháng 10/2009.

          + Công trình nghiên cứu các thuật toán mới trong lĩnh vực điều khiển hiện đại
- Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế mô hình con lắc ngược sử dụng thuật toán mờ.
- Chủ trì đề tài: Kỹ sư Dương Hồng Phước.
- Kinh phí hỗ trợ từ trường: 20.000.000đ.
- Thời gian bắt đầu thực hiện 12/2008, dự kiến nghiệm thu vào 12/2009.

          + Công trình nghiên cứu Mô phỏng tái tạo nguồn năng lượng mới
- Tên đề tài: Mô phỏng kết hợp hệ thống các nguồn năng lượng mới bằng Matlab.
- Chủ trì đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Văn Lào.
- Các thành viên tham gia:  KS Phan Xuân Dũng.
                                                 KS Nguyễn Đình Sơn.
- Kinh phí hỗ trợ từ trường là 18 triệu đồng.
- Thời gian bắt đầu thực hiện 10/2008, dự kiến nghiệm thu là tháng 12/2009.

           + Công trình nghiên cứu các thuật toán hiện đại, thông minh, mô phỏng tiết kiệm năng lượng
- Tên đế tài: Nghiên cứu các thuật toán mô phỏng tiết kiệm năng lượng.
- Chủ trì đề tài: Thạc sĩ Đỗ Quang Đạo.
- Các thành viên tham gia:  KS Trần Thị Thu Thảo.
                                                 KS Trần lê Quốc Việt.
- Kinh phí được hỗ trợ từ trường 12 triệu.
- Thời gian bắt đầu thực hiện đề tài 10/2008, dự kiến nghiệm thu đề tài vào 12/2009.

          + Công trình nghiên cứu Tự động hóa lập trình PLC cho phòng thí nghiệm, phục vụ cho đào tạo
- Tên đề tài: Xây dựng mô hình huấn luyện mạng PLC – SCADA.
- Chủ trì đề tài: Thạc Sĩ Trần Văn Lợi.
- Các thành viên tham gia:  KS Đinh Đỗ Quang.
                                                 KS Dương Hồng Phước.
- Kinh phí thực hiện được hỗ trợ từ trường: 20 triệu. 
- Thời gian thực hiện từ 6/2009 dự kiến nghiệm thu 2010.

          + Công trình nghiên cứu Xử lý tiếng nói khai thác Công nghệ nhúng và xử lý tín hiệu số với Card DSP
- Tên đề tài: Nhúng tiếng nói lên Card DSP ứng dụng điều khiển xe lăn.
- Chủ trì đề tài: Kỹ kư Võ Văn Nguyên.
- Kinh phí thực hiện được hỗ trợ từ trường dự kiến là: 35.000.000đ.
- Thời gian thực hiện dự kiến từ 10/2009 đến 10/2010.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo