1

TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách GVHD Luận văn tốt nghiệp_Hệ Đại học và Liên thông ĐH_Đợt 2_2019

Cập nhật 01/10/2019 - 11:13:06 AM (GMT+7)

      VPK thông báo đến SV hệ Đại học và Liên thông ĐH các khóa ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn hông danh sách Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp Đợt 2_ năm 2019 và các thông báo có liên quan đến quá trình thực hiện LVTN như sau:

1/ Danh sách GVHD: SV download Tại đây

2/ Lịch gặp GVHD: SV download Tại đây

3/ Lịch trình thực hiện LVTN: SV download Tại đây

4/ Một số quy định trong quá trình thực hiện LVTN: SV download Tại đây

5/ Một số biểu mẫu:

5.1/ Biểu mẫu đề cương LVTN

- Mẫu đề cương LVTN: SV download Tại đây

- Mẫu bìa đề cương LVTN: SV download Tại đây

- Mẫu Nhiệm vụ Bài thi Tốt nghiệp: SV download Tại đây

5.2/ Biểu mẫu cuốn LVTN:

- Quy định về Hình thức trình bày LVTN: SV download Tại đây

- Mẫu bìa LVTN: SV download Tại đây

Lưu ý:

- SV bắt đầu thực hiện LVTN và gặp GVHD từ ngày 01/ 10/ 2019 ( theo lịch gặp gửi kèm ). Đề nghị SV nghiêm túc thực hiện các quy định, thông báo và thời hạn theo lịch trình đã thông báo của khoa. VPK không chấp nhận các trường hợp châm trễ.

- SV nộp đề cương LVTN và tham gia hội đồng báo cáo đề cương theo thời gian quy định.

VPK DDT, ngày 01/ 10/ 2019

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo