1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
21 The Laplace Transform Theory and Applications KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 1.284 KB    
22 Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 4.155 KB    
23 McGraw.Hill.Precision.Engineering.Apr.2008 KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 12.767 KB    
24 Introduction to AI Robotics - Murphy R.R - (P200-487) KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 15.743 KB    
25 Introduction to AI Robotics - Murphy R.R - (P1-200) KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 0 KB    
26 Complete Digital Design - (Mc GrawHill-2003) KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 4.685 KB    
27 Industrial Robots Programming - J. Norberto Pires (P1-140) KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 7.594 KB    
28 Standard Handbook of Machine Design, 3rd Edition (P1-600) KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 8.183 KB    
29 Standard Handbook of Machine Design, 3rd Edition (P601-1200) KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 6.925 KB    
30 A Practical Introduction to Computer Architecture KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 9.672 KB    
1 2 3 4 5

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112