1

Giới thiệu khoa

In

Sơ Đồ Tổ Chức

Cập nhật 08/03/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Giảng viên

TS. LÊ MINH NGỌC

Trưởng Khoa Cơ khí

TS. NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Phó khoa Cơ khí

GVC.ThS. NGUYỄN ĐÀM TẤN

Cố vấn Đào tạo

KS. HỒ HỮU HÂN

Trợ lý Khoa

CN. TRỊNH KIỀU MY

Thư ký Khoa

KS. VŨ ĐÌNH HẢI

Trưởng phòng Khí nén - Thủy lực

ThS. PHẠM VĂN THẮNG

Trưởng phòng Tự Động hóa 1

ThS. LÊ NGUYÊN TRÌNH

Trưởng phòng Tự Động hóa 2

Đang cập nhật ...

ThS. NGUYỄN THÁI NHO

Giảng viên

ThS. TRẦN TRUNG LÊ

Phụ trách Xưởng Cơ khí

KS. NGUYỄN THANH HÙNG

Tổ trưởng công đoàn khoa Cơ khí

TS. NGUYỄN VĂN GIÁP

Giảng viên

ThS. HUỲNH NGỌC HIỆP

Giảng viên

TS. HỒ THỊ THU NGA

Giảng viên
Giảng viên

ThS. HUỲNH LONG TRIẾT GIANG

Giảng viên

ThS. LÊ TẤN TÍN

Giảng viên

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS