1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
121 Practical Electronics Handbook KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 8.165 KB    
122 Đề tài: Xây dựng quy trình sản xuất và xác định chỉ số đường huyết của bánh Hura - Light có sử dụng đường Isomalt ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 569 KB    
123 Rheological methods in food process engineering - Second Edition ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 1.334 KB    
124 Immobilization Of Yeast Cells For Alcohol Production ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 83 KB    
125 Immobilized yeast cell systems for continuous fermentation applications ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 309 KB    
126 Ethanol fermentation in an immobilized cell reactor using Saccharomyces cerevisiae ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 1.525 KB    
127 Food Lipids ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 5.674 KB    
128 Kỹ năn làm việc nhóm Sơ đồ tổ chức 2009 528 KB    
129 Kỹ năng thuyết trình ThS. Huỳnh Phan Tùng Sơ đồ tổ chức 2009 195 KB    
130 How To Develop A Super Power Memory KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 3.811 KB    
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112